Botoşanii de altădată
Legenda Botoşaniului: Un copil sărac şi fără tată a dat numele oraşului 

Cea mai elocventă ilustrare a importanţei şi vechimii Botoşanilor, ca aşezare, o constituie complexul fortificat de cetăţi traco-getice de la marginea oraşului, datând din perioada premergătoare constituirii statului dac centralizat şi independent de sub conducerea lui Burebista.

Un băiat tare isteţ şi curajos

 

Pe când dacii trăiau în neunire, împărţiţi în triburi, şi fiecare dintre acestea îşi avea stăpânul său, prin părţile Botoşanilor domnea un rege viteaz şi iscusit, dar bătrân. Într-o zi s-a auzit că regele vrea să-şi aleagă urmaş la tron; şi-a poruncit ca toţi flăcăii din ţară, ce se încumetă, să poftească pentru încercare alături de feciorii lui.

 

Legenda Botoşanilor de Elidia Agrigoroaiei spune că, pe-atunci trăia într-un sat de pe malul Prutului o femeie văduvă, care avea un băiat tare isteţ şi curajos, cinstit şi drept, cum rar se poate întâlni. Alintându-l, lumea îi spunea Botoşel, fiindcă dânsul îşi câştiga pâinea cea de toate zilele migălind încălţări de copii mici, chiar şi pentru coconi domneşti şi alte odrasle ale oamenilor cu stare.

 

„Plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale”

 

Cunoscut la curte şi prin acest meşteşug iscusit, regele i-a transmis vorbă printr-un ostaş ca, la ceasul hotărât, să vină şi el spre a-şi încerca puterea. Când auzi Botoşel porunca ce dăduse regele, zise mamei sale:

-    Mamă, să-mi dai haine curate şi merinde pentru drum, că plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale.

-    Dragul meu, eu îţi spun să nu te duci, că feciorii de bani gata ţi-or face şicane şi multe necazuri vei avea.

-    Mamă! Mamă! Nu te pune împotrivă. Dacă regele m-a chemat, asta înseamnă că-şi pune nădejdea în mine, măcar ca pentru un oştean  de frunte.

Îmbrăcându-şi hainele cele bune, băiatul plecă la drum luând cu sine spada strămoşească şi ceva de mâncare. Iar mama rămase plângând şi uitându-se în urma lui.

 

Văzu venind spre el o fată înspăimântată

 

Ieşind din sat, Botoşel merse cale de două ceasuri. Când ajunse în codrul cel întunecat din Guranda, văzu venind spre el o fată înspăimântată.

-    Ajutor! Ajutor! Striga aceasta. 

În urma ei grăbea, azvârlindu-se, ditamai şarpele, gata s-o înghită. Astfel fecioara de la pieire. Dar când să taie capul, şarpele se făcu nevăzut.

-    Măi! Ce-o mai fi şi asta! Curată minune sau vrăjitorie! Se vede că mama a avut dreptate când mi-a zis ce mi-a zis…

Dar, punându-şi sabia în toacă, nu se dădu bătut şi merse mai departe.  Încotro se uita, nu vedea decât pudre şi iar pădure.

 

Era răcoare şi plăcut. Nu peste mult timp, pe la Sahulea, zări o haită de lupi. Se gândi atunci să se urce într-un copac, ca să nu-şi irosească puterile. Dar sălbăticiunile l-au înconjurat repede şi Botoşel n-a mai avut încotro. A doborât şase din ei. Iar când să-l lovească pe-al şaptelea, spada s-a rupt. Atunci băiatul a băgat mâna în gura lupului de i-a smuls limba pe loc. Şi-a plecat în drumul lui.

 

„Plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc”

 

Pe Dealul Mare zări un foc. Dar, apropiindu-se, nu era nicio fiinţă omenească prin preajmă şi trecu mai departe. În această clipă auzi o voce:

-    Hei, voinice!

Era un bătrân care-i făcea semn să vină la dânsul.

-    Drumu-i lung, cu sălbăticiuni la tot pasul şi ai să înnoptezi în pădure singur- Poţi rămâne aici, dacă vrei! Da’ încotro te-ai pornit?

-    Merg să mă întrec cu feciorii regelui, după poruncă. Sunt băiat sărac, am numai mamă şi altă nimic pe lume. Da’ matale, moşule, ce faci aici?

-    Treabă grea, nepoate! Nişte tâlhari m-au lăsat să păzesc focul acesta până se întorc ei. Dacă se stinge, îmi stă capul unde-mi sunt picioarele. Şi bătrâneţele nu mă ţin. Dacă zici că eşti sărac, de unde am, de unde n-am, te-oi plăti să păzeşti focul în locul meu trei zile şi trei nopţi, fără contenire.

-    E drept că sunt sărac, dar plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc. Atât doar că sunt cam grăbit, trebuie să ajung la rege.

-    La grele cercetări te va pune. Şi nu-l alege decât pe vitezul-vitejilor.

-    Omul e dator să încerce, moşule!

Băiatul se aşează jos, desfăcu traista cu merinde şi-l pofti pe bătrân la masă. Apoi adună iarbă şi-i făcu un pat.

-    Acum poţi să te culci fără grijă şi…somn uşor!

-    La grea caznă te-am pus, oftă bătrânul.

-    Cineva trebuie să păzească focul şi datoria este a celui mai tânăr!

 

Botoşel auzi paşi uşori

 

Bătrânul se întinse pe iarba moale şi, cum puse capul, adormi buştean. Pe la miezul nopţii, Botoşel auzi paşi uşori. Când se întoarse, văzu o femeie frumoasă.

-    Hai cu mine în codru să-ţi dau un arc cu săgeţi. Altfel va fi vai şi amar de tine. Locul e plin de primejdii. Am văzut când ţi-ai rupt spada în colţii lupilor.

-    E drept că am nevoie de-un arc. Dar focul nu-l las singur nici în ruptul capului. Aşă că nu-ţi mai pierde vremea degeaba. Pleacă de unde ai venit.

Şi femeia se făcu nevăzută.

 

„Eşti om tare!”

 

În noaptea următoare i se înfăţişă un om înalt de trei coţi.

-    Tu ce mai vrei? Îl întrebă Botoşel.

Omuleţul zâmbi, căscă de câteva ori, mai să i se rupă gura, şi-i spuse:

-    Nimic! Am încercat să te adorm, dar n-am izbutit. Eşti om tare!

-    Vezi-ţi bădie de drum şi nu-ţi mai încărca sufletul de păcate cu viaţa acestui bătrân. Dacă eu adorm, focul se stinge şi el va fi ucis de tâlhari. Hai, şterge-o şi nu-ţi mai răci gura de pomană.

 

„Calcă a rege, nu alta!”

 

Noaptea de pe urmă a fost şi cea mai grea. Băiatul terminase merindele şi-i era tare foame. Deodată se auzi un mare tămbălău de oameni cheflii. Veneau nişte tâlhari. Erau şapte la număr, cu căpitanul lor. Acesta porunci:

-    Întindeţi masa în jurul acestui foc, că mi-i foame să mor, nu alta!

-    Bea şi tu voinice din licoarea noastră adormitoare, zise un tâlhar întinzându-i o cană plină ochi.

-    Mulţămesc de cinste, răspunse băiatul, dar eu am de păzit focul şi până dimineaţă mai e mult.

-    Bine, dar atunci ai să înghiţi în sec.

-    Şi zicând asta, se puseră pe mâncat fripturi alese, pâine moale şi multe alte bunătăţi. Turnau harnic vinul, golind ulcelele una după alta şi prinzând chef de vorbă:

-    Cu băiatul acesta nu-i de şagă! zise unul dintre ei. Calcă a rege, nu alta!

-    Până acum s-a descurcat bine!

-    Să-l vedem mai departe câte parale face!

 

Botoşel asculta amestecul de vorbe cu cea mai mare uimire. Bănuia că despre dânsul vorbesc, dar nu putea pricepe mai mult.

 

„Cred c-ai să fii pe placul regelui”

 

Aproape de miezul nopţii, tâlharii începură să joace, învârtindu-se tot mai repede şi mai sălbatic, gata să împrăştie focul.

-    Căraţi-vă de aici beţivilor! Strigă băiatul. Şi, punând mâna pe spada cea ruptă, prinse să-i lovească fără zăbavă, încât toţi o luară la goană.

În cea de-a treia dimineaţă, bătrânul se trezi.

-    Până acum te-ai purtat bine, a grăit el. Ai trecut prin cele mai grele încercări. Cred c-ai să fii pe placul regelui.

Şi luându-şi rămas bun de la bătrân, Botoşel plecă mai departe, trecând prin alte multe şi grele cumpene până ce-a ajuns la curtea regelui. Acolo era adunată lumea de pe lume şi viteji dintre viteji. Iar regele- pasămite- chiar bătrânul păzitor de foc, pe când fata cu şarpele- chiar fiica lui. Un sfetnic nu putea vorbi, că-şi pierduse limba. Şi în fiecare dintre cei adunaţi în jurul măriei-sale recunoscu numaidecât pe vrăjmaşii din pădure.

-    Bine ai venit Botoşel, zise regele, că ţie ţi se cuvine scaunul domenesc. Iar de-aici încolo, ţinutul meu mea se va numi Botoşeni, după numele tău. Să trăieşti şi să-l stăpâneşti în veacul vecilor.

download from google play download from apple store

 

Urmărește-ne și pe Google News

loading...
Masa Tâlharilor de la Botoşani: Locul blestemat unde un bărbat a fost DECAPITAT

 

Cătălina CHIRU
Pământul bogat din Nordul sărac al României și o sărbătoare astăzi cu totul uitată - FOTO
În urmă cu 40-50 de ani, în duminica cea mai apropiată zilei de 6 august, în nordul județului Botoșani se sărbătorea Ziua Minerului.
Un botoșănean uriaș, necunoscut la el acasă: Cetățean de onoare al orașului, academician, a realizat primul transplant de măduvă osoasă din România
Botoșaniul și-a căpătat renumele de ”oraș al geniilor”. De la Eminescu până la Iorga, de la știință la poezie, urbea moldavă a dat țării și lumii minți luminate și vizionare.
Botoșăneanul care l-a ”ales” pe Cuza domn apoi l-a urmat în exil, s-a preocupat și de recunoașterea celor doi fii nelegitimi ai fostului domnitor
Istoriografia românească îl prezintă pe acest ilustru botoșănean drept prieten și colaborator al lui Alexandru Ioan Cuza. Iar adevărul nu este nicidecum departe.
Povestea dramatică a unei pianiste de geniu: ”Dacă pașii te poartă vreodată spre cimitirul de la bariera Suliței, oprește-te și la locul de veci al Ruselei!”
Destinul tulburător al fetei care ar fi putut scrie istorie în muzica secolului al XIX-lea nu s-a scris până la capăt. A murit înainte de a împlini 26 de ani. La înmormântare, Scipione Bădescu scria despre stingerea “celei mai gingașe și mai strălucitoare flori din grădina societății botoșănene”.
Cum a ajuns tatăl lui Eminescu să fie ”închis” la mănăstire, după ce a botezat un viitor mire în biserica de la Ipotești
Destinul familiei Eminovici este unul deseori analizat, detalii de tot soiul apărând de-a lungul timpului, fie că vorbim despre surse credibile, științifice, ori dintre cele care fac mai degrabă obiectul senzaționalului.
Geniul exmatriculat din liceul botoșănean: Şi faţă de alţii şi faţă de mine însumi, nedreptatea mi-a fost totdeauna odioasă
Astăzi se împlinesc 151 de ani de la nașterea, la Botoșani, a celui mai mare istoric al românilor. 
În așteptarea unui moment istoric: Cum a mutat Iorga clopotnița Bisericii-simbol și documentul secret ascuns în zid acum mai bine de un secol - FOTO
Luna aceasta, orașul cunoscut de vreo jumătate de secol drept Târgul Doamnei - probabil cea mai frumoasă denumire pe care o poate primi o așezare - va consemna încă un moment istoric.
”Școala” de genii, locul din Botoșani care a dat țării minți luminate, de la academicieni la scriitori și pictori: Am devenit profesor, poate şi datorită acestei pregătiri iniţiale
Lumea academică este în doliu. Unul dintre cei mai mari lingviști ai țării - absolvent al unei școli botoșănene - a trecut la cele veșnice.
S-a stins un medic botoșănean - Trei generații, trei oameni de valoare, trei povești impresionante de viață - FOTO
O veste tristă ne-a reamintit povestea fascinantă a unei familii de botoșăneni. Un preot și doi medici, destine de excepție, care au scris istorie în teologie și în medicină.
Povestea unei spargeri cu autori neidentificați nici după 20 de ani și un obiect care leagă aproape misterios trei familii cu blazon
Un loc din nordul județului Botoșani are o poveste incredibilă, ce poate deveni oricând subiectul unui film documentar cu accente dramatice pe destinul unei familii care a dat țării politicieni de primă mână, scriitori de excepție, artiști și încă mulți oameni destoinici.
În căutarea bradului sădit de Iorga, martorul care s-a întors la Ipoteşti şi a murit în ziua comemorării lui Eminescu – GALERIE FOTO
A fost secretarul particular al lui Nicolae Iorga. Profesor la clasa palatină, unde învăța viitorul rege Mihai. A scris sute de studii și a semnat cărți ce s-au bucurat în timp de aprecierea multor oameni de seamă. Înainte de a muri a revenit la Ipotești, în căutarea bradului argintiu.
Cum îl sărbătoreau botoșănenii pe Enescu acum 90 de ani, o întâlnire emoționantă între un copil și un geniu al muzicii - FOTO               
După aproape un secol, Botoșanii nu mai au aproape nimic din gloria orașului de odinioară. Parfumul fostelor grădini ce concurau cu cele ale marilor capitale europene, casele modelate în linii arhitectonice care mai păstrează și astăzi, chiar în ruină fiind, parfumul de epocă, oamenii pentru care arta însemna mai mult decât colecții de fotografii lângă monumente suferinde... 
INTERVIU - Alexandru Hriscu și Botoșaniul de odinioară: Există o lipsă de patriotism local și o indiferență crasă la nivelul autorităților care ar trebui să se ocupe de patrimoniul orașului
”Această pagină tratează file din istoria vizuală și documentară a oraşului Botoşani din diferite surse documentare online sau offline. Pentru amintirea vremurilor trecute, tuturor botoșănenilor de pretutindeni”. Este descrierea uneia dintre cele mai urmărite și îndrăgite pagini din mediul virtual, Botoșaniul de odinioară.
În martie 1990 a aplanat conflictul de la Târgu Mureş, botoşăneanul lăudat de Vasile Milea care i-a refuzat pe ruşi şi l-a înfruntat de Iliescu
Erou sau ”personaj coleric”? Militar de carieră sau un simplu supus? Curajos sau dornic de afirmare? Poate că nici un alt general al Armatei Române nu a fost atât de controversat ca acest botoșănean care, dincolo de gradele militare, s-a bucurat și de distincții civile precum titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani.
Un oraș la limita supraviețuirii: Industria glorioasă transformată în ruine, abandonată sau fărâmițată în doar câțiva ani
Locul care în urmă cu jumătate de secol producea utilaje și echipamente căutate în întreaga lume se mai mândrește, în anul de grație 2021, doar cu titlul de oraș cu cel mai curat aer din România.
Mințile luminate care au făcut istorie: Primul doctor în medicină din Moldova, botoșăneanul care a luptat cu varicela și a învins holera
În urmă cu 100, chiar 200 de ani, Botoșanii aveau parte de oameni cultivați, străluciți, îndrăzneți. Oameni care au luptat cu molime dintre cele mai cumplite și le-au învins.
Kilometrul zero al culturii naționale, locul din Botoșani pe care comuniștii voiau să îl declare ”rezervație de arhitectură urbană” – GALERIE FOTO
Locul nașterii poetului Mihai Eminescu. Biserica în care a fost botezat Mihai Eminescu. Vechi străzi de promenadă, clădiri care poartă în ziduri neștiute povești de dragoste sau secretele niciodată aflate ale comercianților de tot soiul. Un ansamblu urban unic în Moldova, o bogăție ignorată și abandonată astăzi.
”Copilul etern” al teatrului românesc a jucat pe scena de la Botoșani: A fost o perioadă fericită din viața mea / Îmi plăceau oamenii care umpleau până la refuz sălile de spectacol GALERIE FOTO
I se spune actrița-veselie, actrița-poveste. Însă, mai presus de toate, este ”copilul etern” al teatrului românesc. În acest an împlinește 80 de ani de viață, un destin de excepție, o carieră dedicată artei, o călătorie de șase decenii care a cotit, o vreme, și către Botoșani.
Cum petrecea Paștile anticomunistul condamnat la moarte și executat de Securitate la Botoșani / De ce americanii nu au mai ajuns niciodată
Condamnat la moarte de comuniști, s-a predat singur la Securitate, pentru a-și proteja familia. Folosit ca agent dublu, i-a trădat pe comuniști și s-a alăturat iarăși Rezistenței din munți. Prins din nou, a fost condamnat fără proces și împușcat pe poligonul Penitenciarului Botoșani.
Fostul director de la Europa Liberă, mărturisiri despre ”Botoșanii copilăriei mele”: Ne lumina și ne sfințea doar poezia lui Eminescu – GALERIE FOTO
”Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine!” Sunt cuvintele pe care părinții și bunicii noștri le-au ascultat ani la rând, cu urechea lipită de aparatul de radio, prin vocea celebră de la Vocea Americii sau Europa Liberă. Într-o vreme în care acest gest - ascultarea celor două posturi de radio - te putea duce în pușcăria comunistă...
Sondaj
Sunt întemeiate grevele declanșate în noiembrie de salariații mai multor instituții din Botoșani?
Declaraţia zilei
„Noi interzicem cu desăvârșire folosirea petardelor de către copii. Sunt situații în țară unde copiii și-au pierdut degetele, și-au pierdut ochii. Deci părinții trebuie să fie atenți. Părinții sunt responsabili și părin ...
answear.ro%20
inpuff.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
astăzi
EUR
Euro
4.9677 lei
USD
Dolarul SUA
4.6059 lei
CHF
Francul elveţian
5.2613 lei
GBP
Lira sterlină
5.7949 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.1911 lei
XAU
Gramul de aur
300.4044 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2601 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2995 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0452 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.3929 lei
CZK
Coroana Cehească
0.2040 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6663 lei
Vremea
astăzi
Botosani
-1.1 o C
Dorohoi
-1.2 o C
Bucecea
-1.9 o C
Darabani
0.7 o C
Saveni
-0.7 o C
Ştefăneşti
2.5 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2023 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.